Sekcije
POČETNA
NOVOSTI
O NAMA
DEŠAVANJA

 

TAKMIČENJA

SEKCIJE
KUTAK ZA RODITELJE
O NAŠIM UČENICIMA
UPRAVA I NASTAVNICI ŠKOLE
KONTAKT

 

* Historijska sekcija

* Geografska sekcija

* Ekološka sekcija

* Volonterska sekcija

* Izvidačka sekcija

* Literalna sekcija

* Dramska sekcija

* Novinarska sekcija

* Citvitas

* Borba protiv droge

* Stip sekcija

* Fotografska sekcija

* Uređenje hola

* Saobračajna sekcija

* Mladi tehničari

* Nogometna sekcija

* Odbojkaška sekcija

* Košarkaška sekcija

* Atletika

* Gimnastika

* Horska sekcija

* Folklorska sekcija

* Likovna sekcija

* Mladi manekeni

* Maketarsko-modelarska sekcija

* Djeca pjevaju sevdalinke

* Mozaik prvačića

* Mozaik trećih razreda

* Narodne rukotvorine

* Lutkarska sekcija

Redni broj

NASTAVNIK

DANI I VRIJEME ODŽAVANJA I VRSTE AKTIVNOSTI(sekcije.dodatna,dopunska)

 

PONEDELJAK

UTORAK

SRIJEDA

CETVRTAK

PETAK

NAPOMENA

1

KRIJEŠTORAC FATIMA

LITERARNA-13:15 do 14:00

 

DOPUNSKA-13:15 do 14:00

 

 

 

2

CELIK MERSIJA

 

 

 

NOVINARSKA 13:15-14:00

 

 

3

REDŽIC ALMA

 

 

 

 

 

 

4

SARIC SANJA

 

 

DODATNA-13:15 do 14:00

 

 

 

5

MLIDRAG DAJANA

 

DOPUNSKA-13:15 do 14:00

CRVENI KRIŽ-13:15 do 14:00

 

 

 

6

DŽANANOVIC MUHIDIN

 

 

DODATANA 13:15-14:00

 

 

 

7

MEŠIC MUNIRA

 

DOPUNSKA 12:30-13:10

 

 

 

 

8

PREVLJAK HARISA

 

 

DODATNA-13:15 do 14:00 (VIII)

DODATNA (IX) 13:15-14:00 i DOPUNSKA 14:00-14:45

 

 

9

MUJCINOVIC MAHIR

 

DODATNA 13:15-14:00

 

 

 

 

10

KRŠLAK EMIRA

HOR 13:15-14:45

 

 

 

 

IZVIĐACI 12:00-13:10

11

NAMGALIJA MAIDA

LIKOVNA 12:30-13:10

 

 

 

 

 

12

BEZDROB SANJIN

SPORT 13:15-15:00

 

SPORT 13:15-15:00

SPORT 13:15-15:00

 

 

13

BICIC SAIBA

DOPUNSKA 13:15-14:00

 

 

PRVA POMOC 13:15-14:00

 

 

14

MRĐA SMILJA

 

HISTORIJSKA 13:15-14:00

 

 

 

 

15

KAPO HANIFA

 

 

 

DODATNA 13:15-14:00

 

 

16

ĐOGIC MAHMUT

 

ŠAH 11:30-12:20 i STONI TENIS 12:25-13:10

 

 

10:40-11:25

 

17

KADRIC BAHRIJA

DODATNA 13:15-14:00

 

 

 

 

 

18

HELIC AMINA

 

 

 

SAOBRACAJNA 12:25-13:10

 

 

19

TABAK SEMIR

 

 

 

MLADI TEHNICARI 12:25-13:10

 

 

20

HASANOVIC JASMINA

 

 

DODATNA 13:15-14:00

 

 

 

21

ATIC ALMEDINA

 

DOPUNSKA 11:30-12:20

 

 

RECITATORSKA 12:20-13:10

 

22

HAMAMDŽIC ŠEJLA

DOPUNSKA 12:25-13:10

DOPUNSKA 11:30-12:20

 

 

LIKOVNA 12:20-13:10

 

23

DŽANANOVIC ULFETA

 

 

DOPUNSKA12:25-13:10

 

 

SVAKI DAN 8:00-8:30

24

DŽINDO HATIDŽA

 

 

DRAMSKA12:20-13:10

DOPUNSKA 11:30-12:20

 

 

25

ŠEHOVIC SENADA

 

 

 

 

10:40-11:25

 

26

JALOVICIC SABINA

 

 

 

 

10:40-11:25

 

27

BICAKCIC ENKA

 

 

DOPUNSKA 11:30-12:20

DOPUNSKA 11:30-12:20

 

 

28

KORJENIC ERNA

DOPUNSKA 11:30-12:20

 

DOPUNSKA 12:20-13:10

 

PLES 11:30-12:20

 

29

VLAHOVLJAK INES

 

DOPUNSKA 12:30-13:10

 

 

DOPUNSKA 11:30-12:20

 

30

LAPANDIC AIDA

 

 

 

DRAMSKA 13:15-14:00

10:40-11:25

 

31

ŠUMAN NUSHADA

 

 

 

 

 

 

32

LJAJIC NAFIJA

 

DOPUNSKA 13:15-14:00

 

 

 

 

33

ROVCANIN ISMAIL

 

 

 

 

 

 

34

PUTEŠ HARIS

 

 

 

 

 

 

35

BAGARA MARIJANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografska sekcija

Voditelj sekcije: Đogić Mahmut

Stoni tenis

Voditelj sekcije: Đogić Mahmut

IZGRAGITE SVOJE SAMOPOUZDANJE.

UPOZNAJTE NOVE PRIJATELJE. 

STEKNITE ISKUSTVO ZA BUDUĆI POSAO.

OBOGATITE SVOJU BIOGRAFIJU.

 

VOLONTIRAJTE !!!

 

VOLONTERI NAŠE ŠKOLE

Volontiranje je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju i formiranju demokratskih promjena u svakom društvu . To je osnova koja omogućuje građanima da se uključe kroz različite građanske inicijative , te da davanjem dijela svog slobodnog vremena , značajno doprinesu razvoju svoje zajednice i društva u cjelini .

Volontiranje se ne sastoji samo od pomaganja. To je zapravo razmjena znanja i iskustava, koja pruža mogućnost upoznavanja novih ljudi iz društva u kojem živimo, a istovremeno može biti vrlo zabavno.

Da volontirantiranje može biti i korisno i zabavno, ali isto tako uticati na razvoj sopstvene ličnosti, prepoznali su i učenici naše škole. Zato su se u velikom broju uključili u sekciju “Mladi volonteri”, koja evo već godinu dana egzistira u našoj školi. Iza njih su brojne aktivnosti, i brojni osmjesi onih kojima su pomogli. Predstavit će mo vam samo neke njihove aktivnosti, naravno slikovito, jer slike govore više od riječi.

Zadovoljstvo je obostrano.

Pomoć starim i iznemoglim licima

Ućešće u prikupljanje sredstava u okviru akcije „Ispuni mi želju”

Pomoć narodnoj kuhinji na Dobinji uoči blagdana.

 

 

 

 

Svojim vršnjacima koji imaju problema u savladavanju školskog gradiva, volonteri rado priteknu u pomoć.

Svaki mjesec pomoć za Damira (slabovidno lice) bivšeg učenika naše škole.

Aktivnosti vezane za zaštitu životinja, pružale su im posebno zadovoljstvo.

Novi prijatelji.Druženje sa štičenicima Doma za slijepu i slabovidnu djecu u Nedžaričima.
Konferenciju je otvorio američki ambasador u BIH, Patrick Moon.

ŠAHOVSKA SEKCIJA

Voditelj sekcije: Đogić Mahmut

DAN PLANETE ZEMLJE

Na lokalitetu Park šume Mojmilo članovi Ekološke sekcije obilježili su Dan planeteZemlje . Dan planete Zemlje obilježava se 22. aprila širom svijeta. Podsjeća nas kako je naš jedini dom, planeta Zemlja na kojoj živimo ugrožena i da smo svi za to odgovorni. Cilj obilježavanja dana planete Zemlje je skretanje pozornosti na značaj očuvanja životne sredine i razvijanje ekološke svijesti kako bi se spriječilo zagađivanje.

Svi mi trebamo činiti što je moguće više kako bi sacuvali planetu Zemlju i doprinijeli zaštiti okoliša i planete. Staklene i plastične boce odlagati u posebno oznacene kontejnere, papir odvajati u posebne kontejnere, kao i baterije koje sadrže teške metale, racionalno koristiti vodu i energiju, isključivati nepotrebne potrošače energije, češće hodati ili koristiti bicikl, a manje automobil, sve su sitne svakodnevne aktivnosti kojima možemo pomoći planeti Zemlji.

 

SMOTRA TEHNIČKOG STVARALAŠTVA

STRIP POD KLUPU ILI NA KLUPU

Već odavno u svim evropskim zemljama pa i u Bosni i Hercegovini, ciljevi nastave nisu suhoparno usvajanje činjenica, već razvijanje kod učenika znanja i kopentecija , potrebnih za 21 st.

Jedan od načina da učenici,brže, lakše i zabavnije usvoje nastavne sadržaje je i forma stripa. Kao deveta umjetnost, strip je sve češće zastupljen i u nastavi, pa je od tajnog čitanja ispod klupa, svoje mjesto našao i na klupama..

Ideju da i sama unesem strip u učionici, dali su mi sami učenici. Ne često su ga čitali ispod klupe,ili prilikom provjere znanja, nekoliko učenika bi nacrtalo odgovor na zadata pitanja. S obzirom da se trudim da potičem kreativnost kod učenika, to sam prihvatila kao izazov. Odlučila sam otvoriti strip školu, gdje ne bi samo čitali i analizirali stripove vec ih i sami stvarali. Ubrzo smo pojedine lekcije iz udžbenika počeli pretvarati u crteže, a zatim se odvažili i da napravimo prvi strip, gdje smo u jednom šaljivom tonu obradili historiju o srednjovjekovnoj Bosne.

Kakva su iskustva učenika i kako oni gledaju na izražavanje putem stripa najbolje govori anketa provedena u dva razreda škole u kojoj radim (anketa je provedena na bazi 54 ispitanika).

Na pitanje šta su dobre a šta loše strane stripa ucenici su odgovorili:

Dobre strane stripa: Lakše se uci, zabavan je, zanimljiv, bolje shvatamo lekciju, sve mi je ok u vezi sa stripom, manje sadržaja nego u knjigama, svida mi se što je šaren, pogodan za sve uzraste, sadržaj je sažet, volim kad je u boji, može da stane u udžbenik pa ga mama ne vidi...

Loše stane stipa: Nerealan je, nekad ima puno teksta, zastarjela tehnologija, meni je knjiga nekako zanimljivija, ismjava druge osobe, ni blizu zanimljiv kao igrice, ima psovki.

Polaznici škole stripa u OŠ "Osman Nuri Hadžić" u Sarajevu

Izjave nekoliko učesnika predmetne ankete;

U stripu je sadržaj sažet, ima mnogo manje da se da se čita, u odnosu na udžbenik

(Maja Agić, sedmi razred)

Meni je strip super, posebno kada je u boji, jer sam vizuelan tip.

(Tomas Perić, osmi razred).

Moja iskustva sa stripom su vrlo pozitivna jer upotrebljavajući strip u učionici postiže se brza interakcija sa pričom, rješava se problem nedostatka učeničkog angažmana na času,te se stvara jedan vrlo pozitivan odnos prema učenju . Ovakav način učenja posebno mi pomaže u radu sa djecom sa posebnim potrebama kao i sa djecom koja imaju problema u savladavanju nastavnog gradiva. Pokazalo se da djete koje ima poremećaj pažnje( ADHD -Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) upravo privlače ovi sadržaji jer strip potiče znatiželju, kreativnost i maštovitost, što su i dobre osobine ove djece.

Ono što je možda neobično u našem radu je da učenici koji su članovi strip sekcije, prave stripove za pojedine sadržaje iz udžbenika historije, a onda te sadržaje koristim u nastavi za druge učenike. Npr. strip koji smo upravo napravili za historiju srednjovjekovne Bosne, koristit ću u obradi tih nastavnih sadržaja u sedmom razredu. To je na neki način vršnjačka edukacija ,jer bolje obučeni crtači stripa prenose svoja znanja i vještine svojim vršnjacima.

Profesor Historeo putuje kroz vrijeme

Zato želim da popularišem ovakav način učenja i izražavanja, kroz povezivanje sa slicnim sekcijama i udruženjima, te da u budućnosti zajedno izdamo neki alternativni materijal, koji bi našao mjesto na policama školskih biblioteka. To bi mogao biti i materijal o ratu 1992.-1995.,jer mlade generacije imaju jedan potpuno drugi pristup , s obzirom da ga nisu doživjeli, i možda oni mogu lakše da ga izraze na jedan prihvatljiv način, u formi stripa.

Nadam se da ću ovu dobru praksu koju nastojim razviti uz aktivno učešce učenika, moci promovisati i kod mojih kolega, kako bi to postao opšte prihvaćen pristup u podučavanju drugih nastavnih predmeta.

Historija srednjovjekovne Bosne u stripu,rad učenika strip sekcije

Smilja Mrđa prof. historije

IZVIĐAČI

 

Tradicionalno izviđačko takmičenje „U susret proljeću“ koje organizuju izviđači Zenice i ove godine je okupilo preko 30 ekipa iz cijele BiH, a održano je 14.aprila 2012 godine. Ove godine izviđači Zenice su obilježili i 60 godina postojanja izviđaštva u njihovom gradu, pa je bila prilika posjetiti muzej sa fotografijama ,,uniformama, amblemima i drugim izviđačkim obilježjima". Učesće u ovom izviđačkom takmičenju imale su i  tri ekipe iz O.I. “Prvi Dobrinjski“ koji je formiran u našoj školi davne 1996 godine.Odred izviđača okuplja veliki broj učenika naše škole koji imaju priliku učestvovati na ovakvim takmičenjima, sticati nova znanja, vještine i svakako razvijati duh prijateljstva kroz izviđački način druženja.

Naši izviđači su pokazali visok stupanj odgovornosti, spretnosti i timski rad. Loše vrijeme nam nije pokvarilo dobro raspoloženje. Mnogo novih prijateljstava je sklopljeno i ove godine. Kući su se vratili puni divnih utisaka, ožarenih lica i dogovorili naredno ljetovanje u izviđačkom kampu na Boračkom jezeru. Vidimo se na Majskim susretima koji će se održati na Ilidži.

EKOLOŠKE IZREKE - PROČITAJ I PRIMJENI

• Čovjek pripada prirodi, a ne priroda čovjeku.

• Priroda je zahvalna majka, a čovjek nezahvalno biće.

• Očekujem od čovjeka da jednog dana osmotri prirodu – i pocrveni od stida.

• Čovjek je pripitomio prirodu, ali je u međuvremenu podivljao.

• Za uništavanje prirode potreban je natprirodan talenat.

• Prema sudbini Zemlje ljudi se odnose kao da su pali s Marsa. I Sahara je nekad bila Misir.

• Ko nije išao bos po trnju, nema pravo da čizmom gazi travu.

• Cvijet ne postoji da bi bio zgažen.

• Kap jutarnje rose je tako lijepa, da joj vječnost nije potrebna.

• Bez prirode vehnemo kao cvijet bez sunca.

• Uskoro će vazduh biti toliko zagađen da ćemo disati na sopstvenu odgovornost.

• Ako iskrčimo sve šume, odsjećemo granu na kojoj sjedi ljudski rod.

• Čovječe pazi šta radiš u šumi, životinje te gledaju.

• Ne drijemaj čovječe. Provjeri da li se grana na kojoj sjediš osušila.

• Žalimo se da nam se priroda uzjogunila. Zaboravljamo koliko smo tome doprinijeli.

• Kisele kiše su suze opomene koje priroda upućuje čovjeku.

• Bavljenje prirodom je težak zanat u kome se čine velika djela, a autori obično ostaju anonimni.

• Ekologija je valjana nauka. Šta vrijedi kad je više nevaljaca. na vrh

 

 

RAZVIJANJE EKOLOŠKE SVIJESTI

Članovi ekološke sekcije su ove godine bili veoma vrijedni. Osim prikupljanja starog papira za reciklažu obavljali su i niz drugih aktivnosti. Potrudili su se da obilježe sve značajne datume iz oblasti ekologije i da nas putem razglasa informiraju o tome. Pravljeni su i zanimljivi i poučni panoi koje smo mogli vidjeti u holu škole. Redovno vode brigu o izgledu našeg školskog dvorišta i uveliko doprinose razvijanju ekološke svijesti kod svih naših učenika.

Sekciju vodi nastavnica biologije.

NAŠA FOTOGRAFSKA SEKCIJA

POSJETE

Članovi televizijske ekipe, koja je snimala o našoj školi, su nas pozvali u prostorije RTV-doma kako bismo prisustvovali montaži emisije. Ljabazni domačini su nas poveli u obilazak.

Obišli smo Arhiv, vidjeli kako izgleda studio gdje se snimaju emisije različitih sadržaja, vidjeli kako se vrši montaža jedne televizijske emisije i sreli nekoliko poznatih ličnosti. Posebno zanimljiv bio je susret sa urednicom dječijeg programa na BHT1 Majom Anzulović. Presretni smo što nam se ukazala mogućnost da obavimo ovu posjetu i nadamo se da će ovakvih posjeta biti više.

Mirza Dedović

 

POSJETILI SMO KRALJEVSKI GRAD JAJCE

 

Historiska sekcija i šesti četiri razred su zajedno sa Katoličkim školskim centrom posjetili Jajce i tako upoznali brojne znamenitosti ovog kraljevskog grada smještenoga na obalama rijeke Vrbasa i Plive.

Na njegovoj teritoriji se nalazi više od 20 nacionalnih spomenika, a sam centar ukrašava 21 metar visok vodopad koji je zauzeo mjesto na listi 12 najljepših na svijetu.

Učenici su bili zadivljeni ljepotama ovog malog gradića koji krije mnoge tragove svoga viševjekovnog postojanja.

Ono je živi muzej i otvorena knjiga stare Bosne, uvijek dostupna da nas podsjeti na prošla vremena. Među sačuvanim fragmentima starog Jajca su Medvjed kula, jedan od živih simbola srednjovjekovnog grada na Plivi, Hrvojeve katakombe, glavna gradska kapija sa kraljevskim grbom, Citadela, zidine i fortifikacije utvrđenog grada, toranj crkve Svetog Luke, ostaci crkve Svete Katarine i Svetog Grgura u Jezeru i mnogi drugi spomenici koji će se vjerovatno u dogledno vrijeme naći na listi UNESKO-a.

na vrh

 

SJEĆANJE NA STARADALE SUGRAĐANE

Učenici, nastavnici i ostalo osoblje škole je 5. februara odalo počast našim stradalim sugrađanima u periodu 1992-1995. godine. Učenjem Fatihe i minutom ćutnje sjetilis mo se svih onih koji su svoj život dali u proteklom ratu. Članovi historijske sekcije su pripremili dirljivu prezentaciju o stradanju građanja, a čuli smo i nekoliko literarnih radova.

Svaki od njih nosi poruku da se nikad ne zaborave oni koji su svoje živote dali za našu ljepšu i bolju budućnost.
Grupa učenika je nakon završene prezentacije obišla spomen obilježja na Dobrinji i položila cvijeće.
A danas......
Kao da se ništa nije desilo, kao da su traume bile samo dio noćne more, jednog ružnog i dugog sna......Svi polako nastavljaju živjeti svoj život, samo oni, oni što su izgubili nekoga u porodici, što ne znaju ni gdje su tijela njihovih očeva, majki samo oni još uvijek potajno plaču u nekom malom kutuku misleći na svoje voljene.A mi? Jednostavno nas to ne zanima, imamo sve a nikada ne pomislimo šta se događalo tih silnih, strašnih bolnih godina......Mada i kada bolje razmislim nikada nećemo znati šta se zaista dogodilo. Hvala Bogu nikada nećemo osjetiti tu patnju i veliki bol. I danas 13 godine poslije rata, ulazim u Dobrinju sva sretna sto imam sve, ljude koje volim i koji vole mene, ali...ne mogu da ne vidim zgrade na kojima još uvijek stoje rupe od silnog oružja, ne mogu a da se ponovo ne zapitam čemu sve to? Čemu mržnja među ljudima, čemu patnja i bol? Rupe na zgradama mogu se popraviti ali rupe u srcima ne može niko i neće moći nikada. Nekada pomislim da su te rupe samo grafiti, grafiti koje mi djeca crtamo po zgradama, pomislim to je neki čovjek želio imati svoj grafit, po čemu će biti pamćen, a i hoće...
Ti grafiti kako ih ja zovem jer me strah pomisliti na njihovo pravo ime, zauvijek će biti pamćeni,pamćeni po boli, patnji i bijedi. Pamćeni samo po lošoj strani, a ne po dobroj jer nema ničega dobrog u tom odvratnom ratu, ratu u kojem je sve izgubljeno....... nema niti će ikada biti...... Edina Beganović VIII-2

na vrh

NEŠTO NOVO... NEŠTO DRUGAČIJE...

NOVOGODIŠNJI KVIZ SA NASTAVNICIMA U ĐAČKIM KLUPAMA

Prateći priredbe i razne manifestacije u našoj školi koje su pripremali učenici i nastavnici, učenicima našeg razreda je sinula ideja da sami organiziraju jednu priredbu. Želja je bila da to bude nešto neobično, drugačije. Odlučili smo pripremiti kviz takmičenje čiji bi učesnici bili nastavnici i ostali uposlenici u školi i na taj način obilježiti Dan dječije radosti. Svoju ideju smo prvo iznijeli pedagogu, a zatim i Vijeću učenika. Dobili smo njihovu podršku i odmah krenuli u pripremu. Odlučili smo da se pripremamo korak po korak. Haris, Sanela, Elma, Šejla, Inela, Elma Omerović i Vijeće učenika su razradili detaljan plan.

Prvi korak bio je predočiti plan nastavnicima te vidjeti ko bi sve mogao biti potencijalni učesnik. Iako smo bili skeptični većina nastavnika i pomočnog osoblja se prijavi­la na učešce u kvizu što nas je posebno oduševilo. Za voditelja kviza koji bi glumio nastavnika odabrali smo duhovitog i zanimljivog Druškić Farisa.

Kako se bližio dan kviz takmičenja tako je broj zainteresiranih takmičara-nastavnika bio sve manji i manji. Ostalo je pet takmiča­ra koji su sa sigurnošću potvrdili svoj dolazak na priredbu koja je od samog početka imala za zadatak razveseliti i zabaviti njene gledaatelje. No, razoćarali smo se. Na dan same priredbe 26. decembra pojavila su se samo četiri takmičara. Naši takmičari bili su: učitelj Mahmut Đogić, spremačice Halima Šalo, Amra Smječanin i Ramiza Pajević koja je ujedno bila i pobjednica kviza.

Iako je naša želja bila da u klupama bude što više takmičara i sa ova četiri takmičara smo uspjeli izmamiti osmjehe na licima publike i zabaviti ih.

Veliku zahvalnost dugujemo našoj pedagogici Gorani Jovanović bez čije podrške ne bismo uspjeli ostavriti naš cilj kao i sudionicima priredbe koji su svojim učešćem uveličali ovu manifestaciju.

Pobjednici Ramizi Pajević upučujemo iskrene čestitke na zasluženoj pobjedi.

KRALJEVSKI PREDTAVILI ŠKOLU

Šesnaestog aprila u Bošnjačkom institutu promovisani su najbolji interdisciplinarni radovi projekta „Otvori riznicu tajni, zakucaj na vrata BIH ljepota". Našu školu uspješno su predstavljali članovi historijske sekcije, koji su za ovu priliku odabrali da osvjetle život i djelo poslednje bosanske kraljice Katarine. Odabir teme bio je pravi pogodak s obzirom da se o ovoj bosanskoj heroini vrlo malo piše i zna. Njena tužna sudbina na način kako su je intrepetirali članovi sekcije,dirnula je sve prisutne.
U projektu je učestvovalo svega šest škola iz Kantona Sarajevo, kojima su uručene i zahvalnice i certifikati. No, važnije od zahvalnica i certifikata bilo nam je zadovoljstvo raditi na ovakvom projektu, družiti se i znati da smo otrgli od zaborava dio bosanske riznice.

na vrh

IZLOŽBA

U prostorijama galerije Novi Grad upriličena je izložba umjetnika Stevana Kordića pod nazivom " Mjesto susreta religija i kultura". Učenici naše škole su sa nastavnicom likovne kulture Maidom Namgalija posjetili ovu izložbu. Pridružili su im se i članovi foto sekcije.

UČENIČKI RADOVI

 

 

Skola.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke
JHasanovic